Workshop bærekraft

UN Global Compact har i samarbeid med Kongsberg Næringsforum og Næringsforeningen i Drammensregionen utviklet et kurs tilpasset SMBer med spesielt fokus på vesentlighet og målsetting, og med mål om å gi bedriftene et løft i bærekraftsarbeidet.
Workshop bærekraft
Arr: UN Global Compact
Bærekraft
09:00 - 12:00
Dato: Onsdag - 22. Juni
Sted: Quben
Arrangementet er fullt

Bærekraftig samarbeid

UN Global Compact har i samarbeid med Kongsberg Næringsforum og Næringsforeningen i Drammensregionen utviklet et kurs tilpasset SMB'er med spesielt fokus på vesentlighet og målsetting, og med mål om å gi bedriftene et løft i bærekraftarbeidet. For å kunne lage en god bærekraftstrategi må bedriften avdekke hvor den kan ha størst positiv innvirkning. Eller sagt på fagspråket: bedriften må finne ut hvilke bærekraftrområder som er mest vesentlige. For noen kan det bety å kjøpe inn flere elektriske maskiner for å slippe ut mindre Co2, for andre kan det bety å bruke underleverandører der arbeiderne har bedre arbeidsforhold. Kursopplegget har blitt realisert takket være støtte fra Viken fylkeskommune.

Sted: Quben