Beredskap 7: Additiv fabrikasjon og toppidrett
Sted: Parkscenen Arr: GKN Aerospace Norway AS
  • fredag - 21. Juni 13:30 - 14:00
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC
Tilbake til programmet

Beredskap er så mangt. For noen er det åpenbart at det handler om forberedelser for en mulig krise eller krig, og noe man knytter opp mot våre nasjonale ambisjoner for egenbeskyttelse. I dette avsnittet av programserien «Beredskap» snakker vi om beredskap i en videre kontekst.


Vi kommer til å ta flymotorer som utgangspunkt, men med hjelp av forskningsleder Bendik Sagsveen fra produktutvikling, test og verifikasjon (PTV) ved FFI fører vi samtalen inn på hvordan additiv fabrikasjon kan støtte beredskapstanken, og hvordan det kan bidra til at vi som nasjon kan være enda bedre rustet for en krise.


Samtidig vrir vi begrepet litt ved å ta inn vår ferske europamester Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes for å høre hvordan de tenker beredskap i sin toppidrettsverden, og hvordan vi kan se likhetene i tilnærming til beredskap mellom idrettsutøveren og flymotorindustrien.


Her blir det snakk om beredskap mot flysikkerhet, hvordan additiv kapabilitet kan hjelpe Norges beredskap og hvordan Team Warholm tenker rundt deres beredskap for topp prestasjoner i store mesterskap.