Norges viktigste teknologifestival

 • Sommerdebatten jonas ogb trygve
 • Norges viktigste teknologifestival

  Norges viktigste teknologifestival

  Kongsberg Agenda er teknologifestivalen som på en leken, nysgjerrige og utfordrende måte legger premissene for den nasjonale teknologi- og verdiskapingsdebatten. Agenda fyller byrommet i Kongsberg sentrum med hundrevis av gratis arrangementer, debatter, utstillinger, samtaler, foredrag, stands og aktiviteter. Felles for alle disse er hvordan smart og bærekraftig bruk av teknologi i alle bransjer, kan bidra til å løse samfunnets problemstillinger.

  Arrangementer og aktiviteter vil være spredt utover en rekke scener, telt og lokaler. Noen av disse har fått sin egen tematiske «paraply» – sitt eget Agenda-konsept – for at det skal bli enda enklere for publikum å finne frem.

 • Utfordre. Inspirere. Engasjere.

  Utfordre. Inspirere. Engasjere.

  På Kongsberg Agenda kan du gjennom å oppleve og teste teknologi, dele kunnskap, diskutere, leke og lære – være med å sette premissene for den nasjonale teknologiutviklingen i en samfunnsmessig kontekst. Teknologifestivalen er for alle som vil lære, diskutere, påvirke og løse utfordringer på tvers av bransjer, kompetanseområder og politiske skillelinjer. Agenda skal inspirere, engasjere og motivere til endring i grenselandet mellom mennesker og teknologi.

 • Prosjektorganisasjonen

  Prosjektorganisasjonen

  Kongsberg Agenda er en felles satsing fra næringslivet i Kongsberg. Kongsberg Næringsforum (KNF) er næringslivets egen organisasjon og har blitt tildelt rollen som prosjekteier, planlegger og ansvarlig gjennomfører av Kongsberg Agenda. KNFs 300 medlemsbedrifter er alt fra de store industri- og teknologiselskapene, til bygg, eiendom, handel og reiselivsbedrifter.

  En programkomite med nasjonalt ledende representanter fra ulike bransjer sørger for en relevant og engasjerende hovedagenda, mens en egen styringsgruppe med representanter fra næringslivet i Kongsberg er strategisk støttespillere. Eksterne ressurser fra samarbeidspartnere bidrar sterkt til å planlegge å gjennomføre de ulike programretningene.

  Kongsberg Agenda skal være en åpen, inkluderende og ikke-kommersiell teknologifestival der størsteparten av programinnholdet er selvstendige arrangementer fra lokale og nasjonale aktører innenfor Kongsberg Agendas konsept.

Alt er gratis - alt er åpent - ingen billetter

 • barn og unge lego
 • sunniva rose tekna kjernekraft
 • nasams teknologi
 • agenda profil mørk mann
 • kog ntnu
 • konsert postgirobygget techboksen
 • Kongsberg Agenda 2023 AKK 05616

Følg oss på sosiale medier