Sted: Agenda Kompetanse (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • torsdag 10:00 - 10:45
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Med økende geopolitiske spenninger og en eskalerende energi- og klimakrise, står Norge ved et kritisk veiskille i det økonomiske landskapet.

Denne programposten på Kongsberg Agenda vil utforske de globale utfordringene vi står overfor, fra globalisering til regionalisering, og i noen tilfeller, nasjonalisering, og hvordan dette påvirker norsk næringsliv og økonomi.

Vi vil diskutere nødvendige strategier for at norske bedrifter skal kunne opprettholde og styrke sin konkurransekraft i dette nye landskapet. Ikke minst vil vi diskutere kompetansebehov i arbeidslivet for å effektivt navigere disse utfordringene, samtidig som vi belyser risikoen for økt sårbarhet i nasjonale verdikjeder dersom Norge ikke lykkes med å tilpasse seg den nye hverdagen.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).

Bekreftede paneldeltakere;

- Jan-Christian Vestre (Næringsminister)

- Geir Hågen Karlsen (forsvarsekspert Geelmuyden Kiese)

- Are Tomasgard (leder LO)

- Vegard Einan (Regiondirektør NHO)