Sted: Agenda Kompetanse (konsept) Arr: Responssenteret Kongsbergregionen
  • fredag 12:30 - 13:30
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WCEn helhetlig tjeneste

Responssenteret er et vertskommunesamarbeid, hvor flere kommuner inngår i samarbeidet for å kunne møte de helseutfordringene som fremtidens helsetjenester vil møte på. Responssenteret er et velferdsteknologisk senter som mottar og behandler varsler på alarmer fra brukeren av velferdsteknologi. Responssenteret er unikt i sitt slag da vi i tillegg har et velutviklet kompetansesenter for velferdsteknologi hvor vi jobber målrettet med opplæring av brukere, pårørende og helsetjenestene. Kompetansesenteret veileder også i tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling i kommunene. Alarmsentralen og kompetansesenteret samarbeider tett med å utvikle tjenesten slik at brukere, pårørende og helsetjenesten følges opp helhetlig.

Vårt hovedfokus er å lære opp, veilede og støtte kommunene og helsetjenesten slik at velferdsteknologi bidrar til å avhjelpe brukerne på en kvalitetssikker og trygg måte. Vi har et helhetlig fokus på samarbeid mellom Responssenterets kommuner, brukere og pårørende, slik at vi lykkes med bruken av velferdsteknologi.

"Velferdsteknologi skal bidra til at du som bruker, kan bo hjemme lengre og mestre din hverdag. For helsetjenesten skal velferdsteknologi bidra til å benytte ressursene på riktig måte. Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes."