Sted: Parkscenen (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • torsdag 11:30 - 12:15
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Norge utmerker seg som en idrettsnasjon uten sidestykke, spesielt når man vurderer landets befolkningsstørrelse. Med en imponerende rekord av olympiske medaljer per innbygger, demonstrerer Norge en ekstraordinær evne til å prestere på høyt nivå.

Denne eksepsjonelle ytelsen i idretten kan gi verdifulle leksjoner for Norges største utfordring i moderne tid: omstillingen for å nå målene om en global temperaturøkning på ikke mer enn 1,5 til 2 grader.

Med regjeringens lansering av et nasjonalt veikart for et grønt industriløft, som fokuserer på syv nøkkelverdikjeder, står Norge på terskelen til å kunne lede verden i bærekraftig utvikling.

Dette arrangementet diskuterer hvordan viktige premisser med suksess i idretten kan anvendes for å sikre at Norge ikke bare er verdensledende i sport, men også i å drive fremover livsviktige omstilling for fremtiden.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).


Bekreftede paneldeltakere;

- Cato Zahl Pedersen (norsk idrettsutøver)

- Geir Håøy (daglig leder KOG)