• Krigens folkerett og ny teknologi
  • Krigens folkerett og ny teknologi
Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg Arr: Røde Kors Kongsberg
  • torsdag 14:00 - 15:00
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Autonome våpen, som selv bestemmer når og hvordan
de skal ta liv, reiser en rekke komplekse utfordringer.

Et grunnleggende spørsmål i et globalt
sikkerhetsperspektiv er om fjernkontrollerbar maktbruk gjør det enklere å utøve
væpnet makt og at vi derfor risikerer flere konflikter som også kan eskalere i
størrelse og med en hastighet mennesker ikke klarer å følge med på.

I et operasjonelt perspektiv er det et
grunnleggende spørsmål om hvor trygge vi kan være på autonome våpen når de
opererer delvis uten menneskelig kontroll. Vil vi kunne risikere at de blir en
trussel mot egne innbyggere og egne væpnede styrker? Vil autonome våpen medføre
at vi har bedre eller dårligere forutsetninger for å overholde regler i krig og
beskytte sivile og soldater som ikke lenger strider?

Autonome våpen rokker også ved den militære kommandokjeden
som er helt sentral for å sikre respekt for krigens regler, og straffeansvar
ved eventuelle brudd på disse. Vil det være en krigsforbrytelse hvis autonome
våpen ikke klarer å skille mellom sivile og militære mål i et angrep? Og hvem
har eventuelt ansvaret dersom autonome våpen feilaktig angriper sivile i stedet
for lovlige mål? Brukeren? Eller produsenten?

Dette er noen av de mange spørsmål som fortjener
diskusjon, nøye vurdering og svar slik at menneskeheten sikrer at vi balanserer
sikkerhet, ansvar og etikk, før utviklingen og bruken har kommet så langt at
det i praksis ikke lenger lar seg regulere.

Røde Kors inviterer til en panelsamtale som skal
belyse disse spørsmålene fra ulike ståsted (faglig, juridisk, diplomatisk, etisk
og industriell). Temaet er høyest aktuelt og har blitt diskutert i diplomatiske
fora lenge, og FNs Generalsekretær skal snart komme med en rapport på autonome
våpensystemer.