Sted: Agenda Vekst (konsept) Arr: Universitetet i Sørøst-Norge
  • torsdag 12:00 - 13:00
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC


Ledelse 5.0 ‘The Human Factor’ setter søkelys på økt tillit og samarbeid i mangfoldig teams. Når ledere satser på kulturelt mangfold, styrker man organisasjons kultur og tilhørighet, samt kreativitet og innovasjon i teams. Personer med ulik kulturell bakgrunn har forskjellig livserfaring og kunnskap, noe som gir opphav til alternative synspunkter på arbeidet. Dette blir enda mer avgjørende i globale teknologibedrifter i fremtiden.The panel discussion is in English.

Associate Professor Erik Lankut, Department of Business, Strategy and Political Sciences, University of South-Eastern Norway