Sted: Parkscenen (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • torsdag 12:30 - 13:15
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

I denne innsiktsfulle samtalen vil vi dykke ned i hvordan ansvarsfullt lederskap kan forme fremtiden i møte med globale utfordringer.

Vi befinner oss i en tid preget av dramatiske klimaendringer, økende geopolitiske spenninger, og et komplekst sosialt landskap. Norge, både som nasjon og som en del av det globale samfunnet, står overfor et kritisk behov for rask og bærekraftig omstilling. Lise Klaveness vil dele sine erfaringer fra å utfordre etablerte normer i internasjonal fotball, og trekke paralleller til nødvendigheten av modige stemmer i bredere samfunnsmessige diskurser.

Vi vil utforske hvordan lederskap som tør å ta modige valg og standpunkter kan bidra til å møte samfunnsutfordringer og lede an i overgangen til en mer bærekraftig fremtid.

Dette panelet vil ikke bare inspirere, men også utfordre deltakerne til å tenke over hvordan vi kan bruke våre roller og innflytelse til å fremskynde overgangen og forme et sterkere, mer rettferdig Norge.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).


Bekreftede paneldeltakere;

- Lise Klaveness (President Norges Fotballforbund)

- Sigrun Gjerløw Aasland (Daglig leder ZERO)

- Jeanette Sandstad (HR leder YARA)