Sted: Politisk Agenda (konsept) Arr: Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
  • torsdag 12:00 - 13:00
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC
Kompetanse innen teknologi- og realfag er nøkkelen til å løse mange av de store utfordringene vi nå står ovenfor; som økte cybersikkerhetstrusler, klima- og energikrise og grønn omstilling. Samtidig ser vi en nedgang blant norske elevers motivasjon og interesse for skole generelt, og for realfag spesielt i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Det er også en kritisk nedgang i antallet som ønsker å utdanne seg til undervisere i disse fagene. Så hvordan kan vi skape en mer variert og praktisk skolehverdag og holde motivasjonen til elevene oppe? Og hvordan kan vi skape en bedre arbeidshverdag for lærere og gjøre yrket mer attraktivt? For det hjelper jo ikke hvor mange studieplasser vi har, eller hvilken kompetanse arbeidslivet trenger dersom elevene ikke er motivert eller kvalifisert for videre studier. Endringer tar tid, men vi vet hva som virker for å motivere og trigge realfagsinteresse hos barn og unge: å møte rollemodeller, løse praktiske oppgaver, bryne seg på virkelighetsnære problemstillinger, se fagene i kontekst, og få bedre kunnskap om nødvendigheten og mulighetene innen fagene. Vi og våre samarbeidspartnere jobber strategisk for økt STEM-kompetanse for fremtidens arbeidsliv; nå etterlyser vi en mer ambisiøs satsing fra regjeringen.