Sted: Agenda Kompetanse intim-scene (konsept) Arr: Universitetet i Sørøst-Norge
  • torsdag 11:00 - 12:30
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Helse- og omsorgstjenester tar i bruk ny teknologi og digitaliserer arbeidsprosesser. Samtidig flyttes ansvarsområder fra sykehus til kommuner, og mange flere tjenester skal tilbys hjemme hos folk. Dette påvirker innbyggerne, blant annet med bruk av teknologi som overvåker personer og deres
helse i private boliger.

Kan vi stole på systemene og får vi bedre helse og livsmestring? Hva med personvernet og etikken? Universitetet i Sørøst-Norge samarbeider med sykehus, kommuner, pasient- og brukerorganisasjoner og
leverandører om å samskape nye teknologier.