Sted: Agenda Kompetanse (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • torsdag 15:00 - 16:00
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Vi vil utforske hvordan Norge kan takle kompetanseutfordringer i overgangen til en bærekraftig økonomi. Med innsikt fra NHO, LO og utdanningssektoren, fokuserer vi på den avgjørende rollen høyere yrkesfaglig utdanning spiller i å utruste arbeidsstyrken med nødvendige ferdigheter.

Vi vil diskutere hvordan trepartssamarbeid kan styrkes for å sikre en koordinert tilnærming til kompetanseutvikling, og hvordan utdanningsinstitusjoner kan tilpasse seg for å møte arbeidsmarkedets skiftende behov.

Dette arrangementet vil belyse viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer for å bygge en arbeidsstyrke klar for fremtidens bærekraftige utfordringer.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).Bekreftede paneldeltakere;

- Ivar B. Prestbakmo (Statssekretær KD)

- Are Tomasgard (leder LO)

- Vegard Einan (Regiondirektør NHO)

- Trond Haga (Project manager improvement Aker Stord)

- Eirik Hågensen (Rektor Fagskolen i Viken)