• Politisk Agenda

    Politisk Agenda

    Velkommen til Politisk Agenda – sentrum for nasjonale diskusjoner og debatter.

    På Politisk Agenda går vi utover tradisjonelle politiske taler. Her inviterer vi eksperter til å utfordre politikerne. Gjennom dynamisk interaksjon ønsker vi å skape et grundigere forståelsesgrunnlag for politiske beslutninger.

Hvordan får politikerne rett beslutningsgrunnlag i møte med vanskelige etiske eller økonomiske problemstillinger? Dette er spørsmål som blir utforsket, diskutert, og delt med et engasjert publikum.

På Politisk Agenda er vi ikke redd for de store spørsmålene. Vi dykker ned i prinsipielle spørsmål som former nasjonens fremtid. Hvordan påvirker politikken hverdagen vår? Hvordan sikrer vi et rettferdig og bærekraftig samfunn? Vi tar opp spørsmål som berører samvittighet, verdier, og moralske prinsipper, og søker å forstå hvordan politikk kan utformes for å håndtere slike utfordringer.

Dette er scenen hvor politikkens kjerne blir utforsket for å gi publikum innsikt og forståelse.

Bli med oss på denne reisen, hvor vi sammen utforsker veien mot en mer informert og engasjert nasjon!

Kontaktperson - Berit Storfossene