Balansekunst på slak line

Sjelden har så mange endringer truffet norsk næringsliv raskere, mer omfattende og mer samtidig enn nå. Hvilke følger får det for norsk næringsliv, teknologiutvikling og samfunnsroller? Selv om utsikten er dårlig og lina er slak, skal vi fremover.
  • Hovedprogramkomiteen 2023
    Hovedprogramkomitéen 2023

Krigen i Europa påvirker rammebetingelser. På toppen av dette ser vi klimaendringer, energikrise, inflasjon og mangel på kompetent arbeidskraft – bildet er alvorlig. Det geopolitiske spenningsnivået i verden virker inn på både økonomi, energitilgang og sikkerhetspolitikk. Forskning, teknologiutvikling og industriell skalering er blitt det skarpeste våpenet i den globale spenningen.

Samtidig skal bedriftene levere på nye lovkrav innen bærekraft, klima og menneskerettigheter, utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen, beskytte seg mot et annerledes trusselbilde og planlegge framtidas næringsliv og jobber. Norge som nasjon skal kutte utslippene med 55 % og øke eksporten fra fastlandsindustrien med 50 %, innen 2030. Det gir grunn til både håp og bekymring.

Muligheter i motgang

Det er i motbakke det går oppover sies det. Krise og endring kan gi grobunn for vekst og fremskritt. Kompleksiteten øker – det gjør også mulighetsrommet. Men for hvem og hvordan? Verdensledende teknologi og kompetanse er våre fortrinn, sies det, og nok av møteplasser tar opp muligheter, utfordringer og mål. Men hvordan vi skal gå og hvem som skal gå først er ikke like klart. Budsjettbegrensninger treffer nær sagt alle sektorer. Næringslivet har vilje, men trenger en medvindsstat, en stat som støtter opp om bedriftenes ambisjoner om et grønt skifte i sine sektorer gjennom foroverlent regulering, incentiver og innkjøp. Tidsvinduet for å forandre verden er nå, og det krever endringsvilje, mot, samarbeid og harde prioriteringer.

Heier på et konkurransedyktig Norge

Vi skal stille spørsmål, men også finne svar under Kongsberg Agenda. Vi skal dypdykke i oppgaver, ansvar og rollefordeling mellom myndigheter og næringsliv. Vi skal jakte konkrete svar og løsninger med korte frister og tidshorisonter. Vi skal heie på dem som tenker nytt og utfordrer. De som tør å ta ansvar og lede. Og vi skal utvikle en arena hvor vi alle må stå til ansvar for vårt bidrag til å bygge et konkurransedyktig Norge – og gjøre verden litt bedre. Nå.

Med hilsen fra

Hovedprogramkomiteen,

Kongsberg Agenda 2023


Dette er hovedprogramkomiteen

  • Liv Dingsør (komitéleder), CEO Digital Norway
  • Mali Hole-Skogen, Teknologi og bærekraftsdirektør, IKT Norge
  • Vincent Wego Fleischer, Strategi- og Kom.dir SINTEF Konsernstab
  • Chul Christian Aamodt, Største eksterne eier og kommersiell leder i nyhetstjenesten Europower, gründer og investor.
  • Ole Hoen, Leder for Kongsberg Klyngen, Kongsberg Innovasjon
  • Knut-Erik Dahle, Head of Conference and Event, Nor-Shipping
  • Anne Cecilie Lund-Andersen, Programleder for Kongsberg Agenda, Direktør Kongsberg Defence & Aerospace for samfunnskontakt og krisekommunikasjon