Dette er programkomitéen for 2024!

Programkomitéens mandat er å utforme hovedretningen for teknologifestivalen, og på den måten vise hva Kongsberg Agenda setter høyest på dagsorden for 2024. Øvrige arrangører kan bruke denne som rettesnor for utformingen av egne arrangementer og aktiviteter.

Verden har verken blitt roligere eller enklere disse månedene som har gått siden Kongsberg Agenda 2023. Når vår ambisjon er å være Norges viktigste teknologifestival, må vi lykkes med å finne vår plass i det landskapet. Vi skal være relevante opp mot dagens alvorlige bakteppe, og samtidig gi rom for optimisme og sette søkelyset på løsninger, sier programleder Anne Cecilie Lund-Andersen.

Ellevilt engasjement

Jeg er stolt og takknemlig over at denne ekstraordinære gruppen finner sammen om å skape den beste teknologifestivalen Norge har sett! Her er det samlet kraft, klokskap, visjoner, kunnskap, erfaringer, nettverk og et ellevilt engasjement, sier komitéleder Liv Dingsør.

Tidsfristene er korte, men Dingsør er trygg på at programkomiteen vil nå milepælene som er satt.

Målet er å sammen løfte blikket og ambisjonene. Samtidig skal denne møteplassen oppleves relevant, nyttig og inkluderende for mange ulike målgrupper. Det er jeg overbevist om at vi skal få til, sammen med alle de andre kompetansemiljøene som engasjerer seg i og rundt Kongsberg Agenda, sier Dingsør

Viktige milepæler

Programkomiteen møtes for første gang i uke 45, langt tidligere enn for festivalen i 2023. Hovedretningen skal være klar til midten av januar. Nytt av året er også at det er satt en dato for når selve programmet skal være klart fra komiteens side, 15.februar, men enkelte justeringer kan komme. Registrering av arrangementer åpner også 15. februar.

Hovedprogrammet skal favne om hovedretningen, mens øvrige arrangører og aktører selv står ganske fritt til å fokusere med sine egne teknologibriller på de temaene de selv mener er relevante.

Dette er hovedprogramkomiteen:

 • Liv Dingsør - leder programkomitéen, CEO Digital Norway

  Liv Dingsør - leder programkomitéen, CEO Digital Norway

  Liv Dingsør er administrerende direktør i non-profit organisasjonen DigitalNorway, som jobber med å få fart på digitaliseringen i Norge. Hun har hatt lederstillinger i DNB, Aker ASA, FSN Capital/Pm Retail, Nordic Innovation Group og Inviso. Hun er styreleder i Inventas og styremedlem i Hexagon Composites. Dingsør er tidligere styremedlem i Snowboardforbundet. Hun er utdannet siviløkonom ved NHH. Dingsør har deltatt i en rekke offentlige råd og utvalg knyttet til dataøkonomien. Hun brenner for kraften i data og teknologi for bredden av næringslivet, og for økt offentlig-privat samarbeid.

 • Jo Eikeland Roland - leder for teknologipolitikk i Abelia Foto: Ilja C. Hendel

  Jo Eikeland Roland - leder for teknologipolitikk i Abelia

  Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Jo Eikeland Roland har også 12 års erfaring fra Telenor-konsernet, både i Asia og Norden, som rådgiver og leder innen strategi og kommunikasjon. Han har også arbeidet i Geelmuyden.Kiese og for Q-free ASA. Roland er utdannet sivilingeniør ved NTNU og fullfører i 2023 en MBA fra NHH.

 • Shahzad Rana - teknolog

  Shahzad Rana - teknolog

  Shahzad Rana er tidligere teknologidirektør i Microsoft Norge. Rana er en aktiv debattant og foredragsholder. Han er lidenskapelig opptatt av hvordan bedrifter og offentlige etater kan bruke teknologi til å realisere sine visjoner. Rana har også bred erfaring som serieentreprenør i bransjen, og startet sitt første selskap i 1993 i kjølvannet av det teknologiske skiftet som skjedde fra MS-DOS til Microsoft Windows. Han har tilbragt hele sin yrkesaktive karriere i IKT-bransjen. Rana er også en del av Digital Norway Advisory Board.

 • Anders Dahlgren - CEO HTS Dynamics

  Anders Dahlgren - CEO HTS Dynamics

  Anders Dahlgren er CEO i HTS Dynamics, et av Norges største «Manufacturing-as-a-Service-selskaper», spesialisert på maskinering av kritiske, mekaniske komponenter til den globale subsea-industrien. Han er utdannet siviløkonom, med bakgrunn fra «management consulting» og flere lederstillinger i norsk næringsliv. Dahlgren brenner for å forme det norske industrieventyret og har et spesielt sterkt engasjement for hvordan norsk leverandørindustri kan bygge konkurransefortrinn i det grønne skiftet.

 • Eirik Hågensen - rektor Fagskolen i Viken

  Eirik Hågensen - rektor Fagskolen i Viken

  Eirik Hågensen er rektor for Norges største offentlige institusjon innenfor høyere yrkesfaglig utdanning; Fagskolen i Viken. Fagskolen i Viken jobber med arbeidslivsnære utdanningsløsninger som er fleksible og møter arbeidslivets behov for livslang læring innenfor mange kompetanseområder. Hågensen har bakgrunn fra sjøforsvaret, kystverket, Kongsberg Maritime og fra fagskolesektoren, i ulike lederstillinger der den «røde tråden» har vært kompetanse og utvikling. Han er utdannet sjøkaptein og har oppgradert sin utdanning med utdanningsledelse og prosjektledelse på BI i ettertid. Hågensen har også ulike styreverv.

 • Marianne Danielsen - leder for folk og organisasjonsutvikling i Inventas

  Marianne Danielsen - leder for folk og organisasjonsutvikling i Inventas

  Marianne Danielsen leder avdelingen Folk og organisasjonsutvikling i Inventas. Hun er utdannet siviløkonom og har erfaring innen produktutvikling, ledelse og kommunikasjon fra norske industriselskaper som Jordan as og Intra as. Hun eide og drev konsulentselskapet Engasjert Byrå i 12 år og er styremedlem i NKI og Corporate Good. Danielsen er nysgjerrig på folk og teknologi, liker å ha en utradisjonell tilnærming til endring og kaller seg adferdsnerd. Nå bruker hun alt hun kan som grunnlag til å utvikle Inventas til å være drømmearbeidsplassen.

 • Vegard Einan - regiondirektør NHO Viken Oslo Foto: Moment Studio

  Vegard Einan - regiondirektør NHO Viken Oslo

  Vegard Einan er regiondirektør for NHO Viken Oslo. Han var tidligere statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet for Høyre fra 2019 til 2021. Fra oktober 2021 til februar 2023 var han seniorrådgiver i PR-byrået Zynk i Oslo. Einan har også vært nestleder og senere forbundsleder for fagorganisasjonen Parat i YS, i perioden 2008 til 2019.

 • Vincent Fleischer - strategi- og kommunikasjonsdirektør SINTEF

  Vincent Fleischer - strategi- og kommunikasjonsdirektør SINTEF

  Vincent Fleischer har ansvar for strategi- og kommunikasjonsarbeidet i SINTEF. Han leder også arbeidet med å samle erfaringer fra bruk av offentlige virkemidler for forskning og innovasjon, og gi myndighetene råd om framtidig politikkutforming basert på dette. Fleischer har bred erfaring fra strategiarbeid blant annet i Innovasjon Norge og Boston Consulting Group. Han har også omfattende erfaring fra politikkutforming både i Næringsdepartementet og Kommunaldepartementet. Fleischer har en MBa, Norges Handelshøyskole, NHH, Bergen, og Cand.polit. Økonomisk geografi, Universitetet i Oslo.

 • Barbara Wasson - professor UiB og direktør SLATE

  Barbara Wasson - professor UiB og direktør SLATE

  Professor Dr. Barbara Wasson er direktør for Senter for vitenskap om læring og teknologi (SLATE), det norske nasjonale senteret for læringsanalyse. Hun var en av grunnleggerne av Kaleidoscope, et europeisk nettverk for eksellense innen teknologiforbedret læring. Wasson er/har vært PI for en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter, inkludert «Erasmus+»-prosjektet DALI: Data Literacy for Citizens (datakompetanse for publikum). Hun er medlem av Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe for læringsanalyse, Europarådets ekspertgruppe for AI i utdanning, og Norges representant i European School Nets datainteressegruppe. Hennes forskningsinteresser inkluderer læringsanalyse, AI og utdanning, læringsspill, e-vurdering, lærerundersøkelser og datakompetanse.

 • Bernt Reitan Jenssen - CEO Ruter

  Bernt Reitan Jenssen - CEO Ruter

  Bernt Reitan Jenssen har lang fartstid som leder for store konsern, og er kjent som en leder med stor endrings- og omstillingsvilje. Han har ledet Ruter AS siden selskapet startet i 2008, som et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Før dette var Jenssen konserndirektør i Posten Norge i åtte år. Han har også vært administrerende direktør i logistikkbedriftene TNT Norge AS og IL-X Budservice AS. Jenssen har også sittet i regjeringens uavhengige ekspertutvalg – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, samt i Samferdselsdepartementets Mobilitets- og teknologiråd. Jenssen har økonomiutdannelse fra BI.

 • Anne Cecilie Lund-Andersen - programleder, direktør for samfunnskontakt & krisekommunikasjon Kongsberg Defence & Aerospace

  Anne Cecilie Lund-Andersen - programleder, direktør for samfunnskontakt & krisekommunikasjon Kongsberg Defence & Aerospace

  Anne Cecilie Lund-Andersen er programleder for Kongsberg Agenda og prosjektgruppens representant i hovedprogramkomiteen. Hun er utdannet journalist og statsviter, og har jobbet med journalistikk, kommunikasjon og samfunnskontakt i hele sin karriere. Lund-Andersen har tidligere hatt stillinger knyttet til kommunikasjons- og informasjonsledelse i Nærings- og handelsdepartementet, Hovedorganisasjonen Virke, Aker Solutions og Kongsberg Gruppen. Hun har også bakgrunn som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen, og som journalist i Oppland Arbeiderblad, Dagens Næringsliv og Aftenposten.

Følg oss!