• Entreprenør-spiriten er en god match med Lenovo som selskap
 • Entreprenør-spiriten er en god match med Lenovo som selskap
 • Entreprenør-spiriten er en god match med Lenovo som selskap
 • Perfect match

  Perfect match

  - Kongsberg Agenda fremstår som ambisiøse, engasjerte og fremtidsrettet med fokus på teknologi. Denne entreprenør-spiriten er en god match med Lenovo som selskap, sier kunderådgiver Lars Gamst i Lenovo, og legger til at det er en spennende arena hvor teknologifestivalen arrangeres – nemlig Kongsberg by.

  - Byen anses som et sentra for høyteknologiske bedrifter og studiemiljø, derfor er det naturlig for Lenovo å vise seg frem her.

  Lenovo som ledende teknologiutvikler er opptatt av globale muligheter og lokal tilstedeværelse – helt i tråd med teknologifestivalens visjoner.

  - Kongsberg Agenda setter søkelys på teknologi både lokalt og globalt, og ved å sette dette sammen, vil de levere verdiøkende løsninger. I tillegg er Kongsberg Agenda et utstillingsvindu for både leverandører og partnere, samtidig som de har en ambisjon for Kongsberg som by, sier Gamst.

  - Med sterkt teknologifokus og med mulighet for å bli et fyrtårn for denne typer arrangement, så kan vi ikke annet enn å ønske å være en del av og bygge oppunder fremtidig suksess for Kongsberg Agenda, forteller Gamst.

 • Verdens bredeste portefølje av teknologiprodukter

  Verdens bredeste portefølje av teknologiprodukter

  Lenovo har store forventninger til årets festival, og er tydelige på hvordan de ønsker å bruke årets arena; det handler om å vise omfanget av den teknologiske porteføljen.

  - Vi ønsker å vise en bredde i alt fra mobilen til skyen, samt de synergieffekter vi har ved at vi tilbyr produkter både for konsumenter og til de mest høyteknologiske bedriftene. I tillegg til å vise frem produkter og teknologi, så ønsker vi å trekke inn noen av våre globale ressurser med dybdekompetanse innen relevante temaer som datasikkerhet, KI og «mixed reality», sier Gamst, som forteller at han gleder seg til å gi både partnere og kunder muligheten til å se og føle teknologien under årets festival.

  - Jeg gleder meg også til uformelle diskusjoner og sosialt påfyll.

 • Langt mer enn PC-er

  Langt mer enn PC-er

  Lenovo har over 77.000 ansatte globalt, og forholder seg til kunder i 180 ulike markeder og ligger som #171 på Fortune Global 500-listen. Visjonen til selskapet er klar: de ønsker å skape en bedre verden ved hjelp av ny teknologi. Mange forbinder Lenovo først og fremst med PC-er, og det er mange som ser den lille logoen nederst i høyre hjørne på sin lap-top – men bildet er langt større og mer omfattende.

  - Vi leverer en komplett portefølje av PC-er, nettbrett, skjermer, tilbehør, smarttelefoner, smarte hjemmeløsninger og smarte samarbeidsløsninger. I tillegg utvidet og virtuell virkelighet (AR/VR), kommersiell Tingenes Internett (IoT), programvare, tjenester og smarte løsninger for infrastruktur for datasentre over hele verden, forteller Gamst.

 • KI balansert mot sikkerhet

  KI balansert mot sikkerhet

  Lenovo har økt investeringene på KI infrastruktur med over 20 milliarder kroner, og etablert sentre for KI og datasikkerhet. Lenovo jobber aktivt med teknologisk løsninger for å forenkle og tilgjengeliggjøre utrullingen av KI – både til privatkunder, bedrifter i alle størrelser og ikke minst på tvers av bransjer.

  - Drivere i dagens marked er kombinasjonen av mulighetene som finnes via KI, balansert opp mot sikker implementering, sier Gamst og forteller videre at det handler både om evolusjon og revolusjon for Lenovo i årene fremover.

  - Evolusjon ved at vi fortsatt skal levere verdensledende teknologi. Revolusjon gjennom å utvikle og tilgjengeliggjøre teknologi til bruk innenfor KI, sier Lars Gamst og legger til at de vil fortsette å videreutvikle teknologien og innlemme denne i hverdagslivet til mennesker over hele verden, også inn i fremtiden.