GATA

Søknadsportalen for stands/salgsboder stengte 25.april 2024.

For spørsmål og/eller søknad om påmelding etter denne datoen, ta kontakt med:
Anette Iversen, anette@kongsbergagenda.no, tlf. 986 51 996