- Kongsberg Agenda har truffet en nerve
 • -	Kongsberg Agenda har truffet en nerve

  - Kongsberg Agenda har truffet en nerve

  - Jeg er dypt imponert over hva Kongsberg Agenda har blitt på bare to år, og arrangementet er allerede satt på kartet som et viktig samlingssted for beslutningstakere innenfor politikk, næringsliv, utdanning og forskning, sier administrerende direktør i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

  Han tror Kongsberg Agenda har truffet en nerve – nemlig det faktum at teknologien er en felles ramme for hele arrangementet.

  - Det er mange steder hvor beslutningstakere møtes, men jeg vet ikke om noen andre arenaer som er så spisset mot teknologien som Kongsberg Agenda. Det er ingen tilsvarende i Norge. Det er helt unikt, sier Håøy.

 • Nærmere svaret på Agenda?

  Nærmere svaret på Agenda?

  Håøy mener Kongsberg Agenda, hvor man møtes på tvers av bransjer, er særs viktig slik verden er i dag. Teknologien utvikler seg lynraskt, samtidig som den geopolitiske situasjonen stadig er i endring.

  - Vi ser at endringer går raskere og raskere, samtidig som verdensituasjonen er mer usikker. Kongsberg Agenda åpner opp for muligheten til å møte interessenter og få diskutert disse temaene. Det handler om at vi må ha et felles bilde av muligheter og utfordringer som dette fører med seg, sier Håøy.

  Kongsberg Gruppen bruker arenaen på flere måter. I tillegg til å samle både nasjonale og internasjonale interessenter, så gjennomfører de flere seminarer, blant annet om forsvar og sikkerhet, og havrom-seminar. De har flere øvrige programposter, store utstillinger og stand. Håøy forteller også at de bruker Kongsberg Agenda til å følge med den den nye teknologiske utviklingen.

  - Hva betyr de nye teknologitrendene for oss? Det er viktig for oss å følge med på, både som selskap og som nasjon. Hvordan skal vi innrette oss etter ny teknologi, det handler både om muligheter – men også om hvor vi skal satse i tiden fremover, forteller Håøy, som også fremhever at de håper å få vist frem hvor spennende det er å jobbe i en høyteknologisk bedrift som Kongsberg Gruppen.

  Han håper både små, mellomstore og store bedrifter kjenner sin besøkelsestid og ser på mulighetene for å bli partnere med Kongsberg Agenda.

  - Kongsberg Agenda er en utrolig viktig møteplass, og alle aktører innenfor teknologibransjen og næringslivet ellers bør ha interesse av å bli en del av dette fellesskapet. Rett og slett for å være med å påvirke veien videre, sier Håøy.

 • Kunsten å finne balansen

  Kunsten å finne balansen

  Kongsberg Gruppen har hatt en rivende utvikling de siste fem årene. Ordrebøkene er velfylte, og de har femdobblet omsetningen og antall ansatte – samtidig som resultatet er nær femdoblet. Parallelt som dette, er de nødt til å tenke fremover og stadig tenke utvikling.

  - Vi må finne en balanse. Vi kan ikke leve på det vi har fått til de siste fem årene, vi er nødt til å ta nye posisjoner innenfor sikkerhet, beredskap, maritime, klima og space. Vi må stadig jobbe med piloter som kan skaleres til både nasjonale og internasjonale muligheter, forteller Håøy.

  - Vi prøver så godt vi kan å forstå hvordan verden ser ut om 1, 5 og 10 år – det er utrolig viktig at vi ikke blir for nærsynte i det kortsiktige.

  Og Håøy er langt fra alene med å forsøke å finne balansen mellom levering og utvikling. Han har ikke mindre enn 13.000 ansatte å lene seg på, mer enn 2000 leverandører i Norge og mange tusen leverandører internasjonalt.

  - Det vi får til hadde ikke gått uten at de ansatte står opp hver morgen og har lyst til å gjøre en god jobb. I tillegg har vi et godt samarbeid med leverandører og god kontakt med beslutningstakere. Rett og slett AS Norge, avslutter Håøy.