Lag & foreninger

Lørdag legges det til rette for at lokale lag og foreninger kan presentere seg for Kongsbergs befolkning gjennom stands, aktiviteter og demonstrasjoner av utstyr.
 • Kongsberg Agenda 2022 Lag Foreninger

Ønsker du stand?

 • Gratis deltagelse
 • Standard størrelse 3 x 3 meter
 • Kjernetid for bemanning kl. 11 - 16
 • Opprigg fra kl.0800 og nedrigg mellom 1600-1800
 • Telt er ikke inkludert
 • Standard strømtilførsel er tilgjengelig

Kriterier

 • Alle kriterier og retningslinjer er satt av Kongsberg Agenda. Den som melder på en stand er ansvarlig for at alle som skal betjene den kjenner til, og følger disse.
 • Vi oppfordrer alle til å stille med gode aktiviteter for å vise hvem dere er, hva dere gjør og hva dere står for! Det oppfordres også til å knytte teknologi opp mot det som skjer i denne sonen. Hva slags hverdagsteknologi kan laget eller foreningen din fronte?
 • Politiske partier, ideelle- og interesseorganisasjoner søker om standplass under  Politisk Agenda.
 • Alle stands skal være betjent i kjernetiden for sonen.  En stand kan være utformet på forskjellige måter, men er karakteristisk sett et tildelt og avgrenset område. Her kan det foregå aktiviteter, samtaler, det kan holdes demonstrasjoner og deles ut informasjon.
 • Deltagere må selv ta med/ bekoste det utstyret som er nødvendig for å gjennomføre dagen. Kongsberg Agenda vil så langt mulig tilrettelegge og hjelpe med praktiske ting.
 • Rent salg skal ikke forekomme på denne type stand, men verving av nye medlemmer/ innhenting av kontaktinformasjon fra interesserte er tillatt.
 • Ansvarlig arrangør skal fjerne og ta med alt utstyr og materiell når standen skal rigges ned.
 • Avfallet skal sorteres og kastes i henviste miljøstasjoner.  I henhold til våre bærekraftsmål er det ikke tillatt å bruke eller dele ut artikler av engangsplast.

For spørsmål og/eller søknad om påmelding, ta kontakt med: Anette Iversen, anette@kongsbergagenda.no, tlf. 986 51 996