Lag & foreninger

Lørdag legges det til rette for at lokale lag og foreninger kan presentere seg for Kongsbergs befolkning gjennom stands, aktiviteter og demonstrasjoner av utstyr.
  • Kongsberg Agenda 2022 Lag Foreninger

Frist for søknad om standplass er 25. april 2023. Bekreftelse om innvilget søknad sendes ut innen 28. april, og kart over standområdet er tilgjengelig fra 5. mai 2023.

  • Standard størrelse 3 x 3 meter
  • Kjernetid for bemanning kl. 11 - 16 (opprigg fra kl. 8)
  • Telt er ikke inkludert
  • Gratis deltagelse.

Søk om standplass på her

Kriterier

Den som melder på en stand er ansvarlig for at alle som skal betjene standen kjenner og følger kriterier og retningslinjer som er satt av Kongsberg Agenda.

Vi oppfordrer alle til å arrangere gode aktiviteter på stands for å vise hvem dere er, hva dere gjør og hva dere står for!
Politiske partier, ideelle- og interesseorganisasjoner søker om standplass under politisk agenda.

Alle stands skal være betjent i kjernetiden for sonen. Stands kan være utformet på forskjellige måter, men er karakteristisk sett et tildelt og avgrenset område. Her kan informasjon kan deles ut, samtaler føres og aktiviteter kan foregå.

Deltagere må selv medbringe/bekoste det utstyret som er nødvendig for å gjennomføre dagen. Kongsberg Agenda vil så langt mulig tilrettelegge og hjelpe med pratiske ting.

Rent salg skal ikke forekomme, men innhenting av kontaktinformasjon fra interesserte er tillatt.

Når standen rigges ned skal ansvarlig arrangør ta med alt utstyr/materiell. Avfallet skal sorteres og kastes i henviste miljøstasjoner. I henhold til våre bærekraftsmål er det ikke tillatt å bruke eller dele ut artikler av engangsplast.