Liv Dingsør leder programkomitéen for 2024

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, har påtatt seg den store utfordringen med å lede programkomiteen for andre år på rad. Mot 2024 vil hun ta Kongsberg Agenda et langt steg nærmere ambisjonen om å skape en arena som bidrar til å drive teknologidiskusjonen- og utviklingen fremover.

Konkret og nedpå

– Vi lykkes når Kongsberg Agenda er en teknologifestival der vi ikke bare snakker om de store linjene, men blir mer konkrete og nedpå slik at vi får reell og erfaringsbasert meningsutveksling. Målet er man skal kunne ta ut effekter fra hvert arrangement, som er praktisk anvendbare for mange ulike aktører, sier Dingsør. - Vi ønsker også en tydeligere kobling mellom dialog, debatt og den fysiske teknologiutstillingen på Kongsberg Agenda - teknologi og muligheter får ekstra kraft og substans når vi kan se og teste den i virkeligheten!

– Det er en stor glede for Kongsberg Agenda at Liv Dingsør fortsetter det gode arbeidet hun og den avtroppende komiteen startet på i 2023. Dingsør har nå mobilisert en imponerende forsamling høyt kvalifiserte personer til å hjelpe henne med å sette retning for 2024, sier programleder Anne Cecilie Lund-Andersen.

Skal koble aktører og skape friksjon

– Vi ble ikke ferdig snakket i fjor om hvordan teknologi, industri og kompetanse bidrar til å bringe oss fremover mot et grønt og digitalt skifte globalt som vi i Norge kan leve av. Den tematikken står seg overordnet også i år, om enn med en annen innpakning, sier Dingsør.

– Vårt ønske for hovedprogrammet, og hele Kongsberg Agenda, er å koble aktører med ulike synspunkter. Vi ønsker enda mer spennende og dynamiske debatter, som har litt friksjon, sier hun. Vi er alle tjent med å bli spissere på reelle problemstillinger i samfunnet, der vi kan samle eksperter og dykke ned i ekte bruksscenarioer, sier Dingsør.

Vil skape en dreiebok for fremtidens teknologibruk
Programkomiteen avgjør hva som skal være festivalens overordnede problemstilling! Denne er ment som retningsgivende, inspirerende og motiverende for alle arrangører – og vil selvsagt gjennomsyre festivalens hovedprogram. Aktørene ellers står fritt til å fokusere med sine egne teknologibriller på temaene selv mener er relevante.

– Det langsiktige målet vårt er å utvikle en arena hvor vi alle tydeligere ser oppgaver, ansvar og rollefordeling mellom myndigheter og næringsliv, og tar ansvar for å bygge et konkurransedyktig Norge – og gjøre verden litt bedre, litt raskere, sier Dingsør.

Et viktig premiss for festivalen er at den har en læringsagenda samt overføring av erfaring, mener Dingsør.

– De tiltakene som har vist seg å gi gode effekter i det virkelige liv må analyseres, repeteres og videreutvikles – som i toppidrett. Programkomiteen kommer til å jobbe med tiltak for å hente ut praksisnære tips og triks fra alle arrangementene. Tenk for en dreiebok for effektiv og fremtidsrettet teknologibruk det hadde blitt!

 • Dette er Kongsberg Agenda Anne Cecilie-Lund Andersen - Programleder

  Dette er Kongsberg Agenda

  • En nasjonal teknologifestival arrangert 1.gang i 2022. Avvikles 19-22.juni 2024
  • Samler ledende nasjonale aktører innen teknologi, næringsliv, industri, kompetanse, forskning og politikk.
  • Premissgivende for nasjonale beslutningstakere og leverandører av rammevilkår.
  • Sentrum av Kongsberg fylles opp av hundrevis av gratis debatter, samtaler, foredrag, aktiviteter, teknologiutstillinger og underholdning
  • Skal inspirere og motivere til endring mellom mennesker og teknologi. Setter premissene for den nasjonale teknologiutviklingen
  • Skal styrke den faglige innsikten til deltakere og besøkende
  • Aktører setter opp sine egne arrangementer inn under Kongsberg Agenda sin paraply