Teknologi i sentrum

Som navnet tilsier er dette for deg som vil stille ut teknologi i en eller annen form. Ingenting er for lite, og (nesten) ingenting er for stort.
  • Gkn teknologi i sentrum

Frist for søknad om standplass er 25. april 2023. Bekreftelse om innvilget søknad sendes ut innen 28. april, og kart over standområdet er tilgjengelig fra 5. mai 2023.

  • Standard størrelse 3 x 3 meter (med mulighet for utvidelse mot tillegg i prisen)
  • Kjernetid for bemanning kl. 11 - 18 (16) alle dager
  • Telt er ikke inkludert
  • Strøm er tilgjengelig og inkludert i prisen
  • Vakthold kan bestilles mot tillegg i prisen
  • Teknisk utstyr eller tilgang til scene er ikke inkludert
  • Dersom standen inneholder utstyr som må stå innendørs, ber vi om at du skriver dette i søknaden. Vi vil ta kontakt.
  • Pris pr. modul (eks. mva): Kr. 7.500,-

Søk om standplass her

Kriterier

Den som melder på en stand er ansvarlig for at alle som skal betjene standen kjenner og følger kriterier og retningslinjer som er satt av Kongsberg Agenda.

Alle stands skal være betjent i kjernetiden for sonen. Stands kan være utformet på forskjellige måter, men er karakteristisk sett et tildelt og avgrenset område. Her kan det deles ut informasjon, føres samtaler og foregå aktiviteter.

Rent salg skal ikke forekomme, men innhenting av kontaktinformasjon fra interesserte er tillatt.

Når standen rigges ned skal ansvarlig arrangør ta med alt utstyr/materiell. Avfallet skal sorteres og kastes i henviste miljøstasjoner. I henhold til våre bærekraftsmål er det ikke tillatt å bruke eller dele ut artikler av engangsplast.

Kontaktperson: Heidi Sandvold, heidi@kongsbergagenda.no, tlf. 928 38 841