• "The Hansens" varmer opp til Agenda
 • "The Hansens" varmer opp til Agenda

Under følger 5 filmer som tar for seg hovedretninger innen den globale teknologiutviklingen. Hans-Petter og Eirik tar for seg hvert tema og reflektere over problemstillingene som blir diskutert under årets teknologifestival.

 1. Teknologi og tillit - årets hovedtema. Har vi nok tillit samfunnet til å drive teknologiutviklingen i riktig retning? Stoler vi på de store teknologiaktørene, kunstig intelligens og digital teknologi? Dette temaet blir diskutert mye i mange programposter på årets festival.
 2. Forsvarsteknologi - Verdens sikkerhetssituasjon gjør forsvarsteknologien meget sentral. Vi som samfunn har behov for å kunne forsvare oss både fysisk og digitalt. Hva vil være de etiske grensene for utvikling av ny og autonom teknologi i denne bransjen?
 3. Romfartsteknologi - Norsk romfartsteknologi og bedrifter er ledende på flere felt. Denne teknologiutviklingen kan brukes til veldig mye mer enn å bare reise til Mars. Utvinning av mineraler, miljøovervåkning og helse er noen av retningene.
 4. Helseteknologi - Hvilke helseinnovasjoner vil kunne være med å redde liv, være bra på både det personlige- og samfunnsmessige planet? Vi får stadig færre hender til å ta vare på stadig flere mennesker, så hvordan skal denne problemstillingen løses? Kanskje teknologi er en del av løsningen?
 5. Bærekraftsteknologi - Hvilken teknologi vil skape en mer bærekraftig framtid? Nordmenn er på forbrukstoppen i verden, så hvordan skal vi redde miljøet og jorda? Men også økonomisk og sosial bærekraft i et globalt perspektiv. Kan vi opprettholde veksten og hvilken energikilde skal vi satse på fremover?
 • Globale trender kloden hender verden
 • nasams teknologi
 • Kda kog teknologi mennesker romfart space
 • Possessed photography YKW0 Jj P7rl U unsplash copy web robot
 • Louis reed hzp a T02 R48 unsplash copy web jordklode baerekraft