Sted: Agenda Kompetanse (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • torsdag 13:45 - 14:45
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Et skråblikk på psykisk helse i arbeidslivet

I programposten "Et skråblikk på psykisk helse i arbeidslivet" tar for seg psykisk helses innvirkning på arbeidsmarkedet, med særlig vekt på NAVs rolle og hvordan utenforskap kan omformes til en ressurs i arbeidsmiljøet. Vi utforsker NAVs ressursforvaltning og muligheter for mer inkluderende arbeidsplasser for de med psykiske helseutfordringer.

Fokuset vil være på samarbeidet mellom NAV, arbeidsgivere og høyere yrkesfaglig utdanning, og hvordan denne sektoren kan styrke NAVs arbeid med å integrere flere fra utenforskap til arbeidslivet.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).


Bekreftede paneldeltakere;

- Ivar B. Prestbakmo (Statssekretær KD)

- Trond Wetlesen (Seksjonssjef NAV)

- Silje Løkeng (Head of WellBeing TechnipFMC)

- Torhild Stimo (Daglig leder Fontenehuset)

- Eirik Hågensen (Rektor Fagskolen i Viken)