Sted: Politisk Agenda (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • onsdag 11:30 - 12:15
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Fremtidig mangel på Teknologer og Fagarbeidere

Norge står overfor store utfordringer fremover med å utdanne og rekruttere nok arbeidskraft til å løse morgendagens oppgaver i konkurranseutsatt industri. Den teknologiske utviklingen med Industri 4.0 og integrert digitalisert produksjon, 3D printing, digital tvilling og KI er her allerede og vil fortsette i høy fart fremover.

Hvis norske bedrifter skal opprettholde internasjonal konkurranseevne må det utdannes flere Fagarbeidere og Teknologer med rett kompetanse. For å møte de mulighetene som teknologiutviklingen gir Norge som industrinasjon må samspillet mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og myndighetene styrkes.
Denne programposten på Agenda Kompetanse vil fokusere på hvordan vi skal løse varslede utfordringer om mangel på teknologisk arbeidskraft fremover.

Hvordan kan vi øke interessen for realfag og teknologi i tidlig alder og hvordan kan vi i felleskap løfte innsatsen for å bedre resultatene i norsk skole. (Ref. Pisa undersøkelsen) Samtidig må utdanningen i Norge dimensjoneres i forhold til arbeidslivets behov.

Vi gleder oss til å høre panelet drøfte disse utfordringene og mulighetene.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).

Bidragsytere i denne programposten:
- Bredo Larsen (HR Director Kongsberg Defence & Aerospace AS)