Harald Eia; sånn er Norge som globalt forbilde
Sted: Agenda Kompetanse (konsept) Arr: Fagskolen i Viken, KOG & LO
  • onsdag 19:30 - 20:30
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WCKongsberg Gruppen, LO og Fagskolen i Viken (FiV) har invitert Harald Eia til Kongsberg for å si litt om hvordan det står til med den norske modellen.

Business as usual løser ikke de samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor, vi må se verden med nye øyne. Kan den norske modellen basert på tillit med små ulikheter, gjøre oss omstillingsdyktige og sikre en bedre fremtid? Kan vi være foregangsmodell for bærekraftig økonomisk utvikling i en global sammenheng?

Den norske modellen kjennetegnes av gjensidig tillit, medvirkning og liten grad av hierarki på arbeidsplassen, sammen med et godt samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og offentlige instanser for å sikre små lønnsforskjeller og opprettholdelsen av velferdssamfunnet.