Sted: Politisk Agenda (konsept) Arr: Fagskolen i Viken & KOG
  • onsdag 10:30 - 11:15
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Riktig kompetanse til riktig stilling: ansettelsesstrategier i konkurransepregete tider

I en verden hvor kampen om talentene er intens, står HR-profesjonelle overfor den krevende oppgaven med å sikre at riktig kompetanse matches med riktige stillinger. Denne programposten, rettet spesifikt mot ledere og HR-fagfolk, dykker ned i hvordan man effektivt kan navigere i dette landskapet.

Vi vil diskutere hvordan vi kan identifisere og verdsette et bredt spekter av kompetanser, inkludert de som ikke nødvendigvis kommer fra tradisjonell utdanning. Dette inkluderer å anerkjenne verdien av praktisk erfaring, evnen til å tenke kreativt og løse problemer, og potensialet hos kandidater med uortodokse karriereveier, som hull i CV-en eller manglende formell utdannelse.

Ved å utfordre den rådende "mastersyken" og utforske alternative tilnærminger til kompetanse, vil vi utforske hvordan man kan utvide rekrutteringsperspektivet. Dette innebærer å se utover tradisjonelle kvalifikasjoner og vurdere hvordan ulike bakgrunner og erfaringer kan berike en organisasjon.

Panel debatten arrangeres av Fagskolen i Viken (FiV) i samarbeid med Kongsberg Gruppen (KOG).