Sted: Parkscenen (konsept) Arr: Tekna - Teknisk Naturvitenskapelig Forening
  • torsdag 10:30 - 11:30
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC

Vi lever i en tid med mer uro, krig og konflikt enn på mange tiår. Det er krig i Europa og Norges naboland blir stadig mer aggressivt og truende. Det har ført til en totalt forandret sikkerhetssituasjon for Norge. Teknologisk utvikling og nye kraftige verktøy bidrar i tillegg til å gjøre oss mer utsatt og sårbare for nye trusler som digitale angrep, “deepfakes” og påvirkningsoperasjoner.

Utviklingen går i et voldsomt tempo. Allerede innen dette året er omme er det anslått at over 50 prosent av innholdet på internett vil være skapt av kunstig intelligens. 2024 er også spådd å bli “deepfake”-året. Hvilke konsekvenser vil den enorme mengden falsk og dataskapt informasjon få for demokratiske prosesser og tilliten vi har til hverandre?

2024 er også supervalgår. Over 4 milliarder mennesker i 65 land vil delta i valg i år. Valgprosesser er særlig utsatt for mange av de nye truslene som følger av den nye teknologiske utviklingen, som deepfakes og påvirkning.

Hva gjør teknologigantene for å sikre oss mot de nye truslene, og hvordan kan folkevalgte myndigheter ta kontrollen over teknologiutviklingen så den kommer oss alle til gode, løser samfunnsutfordringer og ivaretar sikkerheten?