Kriterier for arrangører, arrangement, stands og aktiviteter

Definisjoner

 • Programposter er en samlebetegnelse på alt som inngår i Kongsberg Agendas offisielle program, herunder arrangementer, stands og aktiviteter
 • Arrangementer er tiltak initiert av en ansvarlig arrangør, involverer flere deltagere, avholdes på en scene/utested/arena for et publikum. Eksempler er paneldebatter, teknologisamtaler, teknologidemonstrasjoner, seminarer, rundebord, prisutdelinger etc.
 • Stands kan være utformet på ulik måte, men er karakteristisk sett et tildelt og avgrenset område hvor informasjon kan deles ut, samtaler kan føres og aktivitet kan foregå.
 • Salgsboder er boder/stands hvor salg av varer eller tjenester er primærformålet. Disse skal være forhåndsgodkjent av Kongsberg Agenda, og lokalisert på angitt område (gjelder GATA).
 • Aktiviteter er en bredere kategori som også inkluderer aktiviteter som bidrar til å fylle byen med liv og røre, engasjerer befolkning og besøkende, og støtter opp under Kongsberg Agendas formål og visjon.
 • Kriterier for å være arrangør

  Kriterier for å være arrangør

  • Organisasjoner og næringsvirksomheter kan delta med arrangementer under Kongsberg Agenda.
  • Organisasjoner/foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stands og aktiviteter under Kongsberg Agenda innenfor gitte rammer.
  • Arrangøren har ansvar for at arrangementet, aktiviteten eller standen følger kriteriene som er satt av Kongsberg Agenda, er sikkerhetsmessig forsvarlig og følger norsk lovgivning.
  • En arrangør som står for et antidemokratisk, voldsrettet budskap får ikke delta – ei heller parter med budskap som direkte strider imot arrangementets formål.
  • Kongsberg Agenda forbeholder seg retten til å fatte beslutning om avslag, advarsel, bortvisning utestengelse.

 • Kriterier for arrangementer, aktiviteter og stands

  Kriterier for arrangementer, aktiviteter og stands

  • Omhandle et samfunnsnyttig tema eller kunne settes inn i en samfunnsnyttig kontekst som støtter opp om Kongsberg Agendas formål.
  • Være åpne for alle – med unntak av arrangementet med særskilt godkjennelse.
  • Være gratis – med unntak av arrangementet med særskilt godkjennelse.
  • Være i Kongsberg sentrum eller i umiddelbar nærhet
  • Være universelt tilgjengelig for publikum
  • Tilrettelegge for trygg, åpen, respektfull og inkluderende dialog og publikumsinteraksjon, tuftet på demokratiske verdier.
  • Lengden på enkeltarrangementer eller -aktiviteter skal ikke overskride 1,5 timer.
  • Pris og fakturering. Det koster 600,- + mva pr.arrangement pr.dag for å bli synlig i programmet og på nettsiden/app. Dette faktureres fra Kongsberg Agenda/Kongsberg Næringsforum. Alle andre kostnader for leie av arrangementssted, utstyr, foredragsholdere etc. dekkes av arrangøren selv og håndteres direkte med arrangementssted og evt. andre leverandører.

 • Arrangementer, aktiviteter og stands skal ikke

  Arrangementer, aktiviteter og stands skal ikke

  • Drive salg, m.m. det er knyttet til lokal servering, handelsstandens aktiviteter eller større arr./aktiviteter initiert av Kongsberg Agenda.
  • Markedsføre et kommersielt produkt, en virksomhet eller en tjeneste utenfor område angitt for dette – og i henhold til spesifikke kriterier.
  • Drive pengeinnsamling eller pågående og oppsøkende medlemsverving.
  • Drive aktivitet av en karakter som er utenfor rammen av Kongsberg Agendas visjon og formål.